Tupla

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Leaf Suomi Oy
PL 406
20101 Turku
puh. 010 303 41

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilönä toimii henkilö Ilkka Ketola, Leaf Suomi Oy ja teknisestä toteutuksesta vastaa Crasman Oy

3. Rekisterin nimi

Leaf Makurinki

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Leafille tehtäviin markkinatutkimuksiin sekä erilaisten mainonta ja markkinointimateriaalien lähettämiseen. Tietojen kerääminen ja käyttö tapahtuvat henkilötietolain 4 luvun 19 §:n mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä yhdestä henkilöstä on seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, osoitetiedot, puhelinnumero, ammatti, äisinkieli, ikä/syntymävuosi ja pääasiallinen makeisten ostospaikka. Tietoja kerätään Leafin netitisivujen kautta erillisellä rekisteröitymislomakkeella.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yhteystiedot voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksia varten Leaf-konserniin kuuluville yhtiölle tai valituille luotettaville yhteistyökumppaneillemme Suomessa ja muissa EU -maissa. Luovuttaminen perustuss rekisteröityjen suostumukseen. Tietojen luovutus tapahtuu teknisenä tallenteena tai teknisen käyttöyhteyden kautta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ATK-tallenteena, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Tupla50v
Tupla50v
Ilmaveivauskoulu